Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie, Podmínek použití a zásad ochrany osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas Romanu Hňoupkovi se sídlem Biskupice 22, 569 45 Jevíčko a Ladislavovi Hňoupkovi se sídlem Pionýrská 802, 569 45 Jevíčko
 
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
e-mail
telefonní číslo

2. Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů a vzájemné obchodní komunikaci a sdílení informací, do budoucna k realizaci možných obchodů.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu larokomplet @ seznam . cz nebo dopisu na kontaktní údaje Roman Hňoupek, Biskupice 22, 569 45 Jevíčko a Ladislav Hňoupek Pionýrská 802, 569 45 Jevíčko

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a neposkytuje je žádné třetí straně.

5. Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.

6. K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete na těchto stránkách.

V Jevíčku 25. dubna 2018